NAH Scholing

Professionals in NAH

Volg ons op:
Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter!

Herseninfarct
 
Bij een herseninfarct (Cerebro Vasculair Accident, afgekort CVA) sluit een bloedstolsel of vaatvernauwing een bloedvat in de hersenen af. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof en sterft dat deel af.

Een infarct ontstaat snel en onverwacht en is aan de volgende symptomen te herkennen:

·         verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld)
·         warrig spreken en denken
·         tintelingen
·         verstoring of verlies van het gezichtsvermogen
·         ernstige hoofdpijn
·         duizeligheid en evenwichtsstoornissen
·         verlammingen, of een verdoofd gevoel. 

(bij een CVA in de rechterhersenhelft is de linkerkant van het lichaam verlamd, en andersom)

Snelheid van behandelen is geboden: hoe sneller behandeld wordt, hoe minder heftig zullen de gevolgen van het herseninfarct zijn. De gevolgen (Niet Aangeboren Hersenletsel genoemd) zijn afhankelijk van de plaats van het infarct. Het zijn gevolgen die vergelijkbaar zijn met de gevolgen van een hersenbloeding.

Specifieke oorzaken voor een herseninfarct zijn:

Trombose: door vernauwing en beschadiging in de bloedvaten kan in kleine bloedvaatjes een bloedvatafsluiting ontstaan;

Embolie: een losgeschoten bloedstolsel van een andere plaats in het lichaam kan met de bloedstroom worden meegevoerd en een bloedvatafsluiting veroorzaken in de hersenen;

Samenstelling van het bloed: als er relatief te veel stollingsfactoren aanwezig zijn, zal het bloed ook in bloedvaten makkelijker stollen en is de kans op een afsluiting in de vaten groter.

 Nadat geconstateerd is dat er een herseninfarct is, volgt een kortere of langere ziekenhuisopname. Daarna een revalidatie periode, in een van de revalidatiecentra die Nederland rijk is. Revalideren is hard werken. Geconfronteerd worden met je mogelijkheden en onmogelijkheden is niet altijd makkelijk. Herstel treedt vooral in de eerste zes maanden op.

Een herseninfarct heeft doorgaans blijvende gevolgen. Deze zijn afhankelijk van de plaats waar het infarct was.

Gevolgen:

Verlammingen, of verminderde motoriek in armen en/of benen. Spraakstoornissen: het begrip voor woorden is verdwenen, of de mogelijkheid tot praten is verdwenen.
Vermoeidheid, storingen in geheugen en concentratie kunnen voorkomen.  Dit zijn de lichamelijke gevolgen. Er kunnen eveneens gedragsveranderingen optreden. Bijvoorbeeld iemand kan erg bot en ongenuanceerd worden, of nergens meer interesse voor hebben. Het kan erg moeilijk zijn met deze dingen om te gaan en zij kunnen voor veel problemen op relationeel gebied zorgen.

 

Begeleiding

 • Informatie en begeleiding
 • Trainen van vaardigheden
 • Praktische Hulp in het dagelijks leven
 • Ondersteuning bij wet- en regelgeving
 • Steun en voorlichting aan de omgeving

 • Meer informatie?

  Scholing

 • Cursus NAH Algemeen
 • Gespreksvoering
 • Coaching
 • Intervisie
 • Supervisie
 • NAH Re-integratie en arbeid
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

 • Meer informatie?

  © 2015 AdVoCom Rijssen Betrokken begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.